Armonizarea Psihică - aspecte de baza


"1. Ajunşi în acest punct al expunerii noastre iată dar că ne apar ca fiind evidente patru mari adevăruri legate de psihic:


1.1- În psihicul nostru se manifestă periodic raţionamente greşite - de asemenea se manifestă evident şi raţionamente corecte!

1.1.1 Când cele greşite se manifestă prezenţa lor ne este semnalizată imediat de supraconştient prin transmiterea unor semnale de suferinţă psihică specifice.

1.1.2 Când cele corecte se manifestă fiind menţinute sau dezvoltate ca atare supraconştientul transmite semnale specifice de armonie respectiv fericire/plăcere psihică (cu diferite forme specifice diferitelor tipuri de raţionamente corecte).


1.2- Semnalul de suferinţă ne arată că dacă vom lăsa să se manifeste în continuare în noi raţionamentele greşite a căror prezenţă el o semnalează vom genera o distrugere particulară, mai mare sau mai mică sau totală, a existenţei şi armoniei propriului sistem al fiinţei şi al sistemelor înconjurătoare.

1.2.1 Semnalul de armonie respectiv de plăcere/fericire psihică ne arată că exact în acele momente cţnd el se manifestă menţinem şi dezvoltăm în psihic diferite raţionamente corecte îndreptate înspre armonizarea superioară de sine şi a Întregului.


1.3- Corectarea raţionamentelor greşite ce se manifestă la un moment dat în psihic este posibilă şi se face prin identificarea aşteptărilor false ce le caracterizează pe fiecare în parte şi conştientizarea lor.

1.3.1 Menţinerea şi dezvoltarea raţionamentelor corecte este şi ea în mod evident posibilă (şi cu siguranţă foarte recomandabilă) şi se face prin identificarea aşteptărilor (previziunilor) corecte ce le caracterizează şi conştientizarea din ce în ce mai profundă a evidenţei acestora.


1.4- Acest demers de corectare a raţionamentelor greşite la care se adaugă procesul de menţinere respectiv dezvoltare a raţionamentelor corecte existente în psihic este specific procesului de Armonizare Psihică şi constă în parcurgerea următoarelor patru etape succesive:

1.4.1- identificăm apariţia suferinţei psihice specifică diferitelor raţionamente greşite respectiv semnalele de armonie/fericire psihică specifice raţionamentelor corecte, exact în momentul când acestea apar (au apărut).

1.4.1.1 În acest moment, în cazul constatării semnalului de suferinţă, putem fi siguri că în psihicul nostru se manifestă (s-a manifestat) unul sau mai multe raţionamente greşite şi putem trece imediat la identificarea şi cercetarea acestor raţionamente.

1.4.1.2 În cazul constatării semnalului de armonie/fericire psihică putem fi siguri că exact în acel moment se manifestă unul sau mai multe raţionamente corecte şi putem iniţia un proces de menţinere respectiv de dezvoltare a acelor raţionamente.

1.4.1.3 Dacă în acelaşi timp primim relativ simultan şi semnale de suferinţă şi de armonie/ fericire atunci cu siguranţă exact în acele momente se manifestă în noi unele raţionamente greşite şi unele corecte şi astfel e cazul să vedem care din raţionamentele pe care le avem sunt corecte şi care greşite prin izolarea particulară şi analiza individuală a fiecăreia din ele.


1.4.2- Analizăm cu atenţie şi ne reprezentăm mental sau în scris circumstanţele în care a apărut acel semnal de suferinţă psihică respectiv de armonie/fericire.


1.4.3- Identificăm şi reţinem (în minte sau în scris) spre analiză raţionamentele (gândurile) pe care le aveam exact în momentul când a apărut şi s-a manifestat semnalul de suferinţă psihică sau/şi cel de armonie/fericire.


1.4.4- Identificăm greşelile de raţionament prezente, în mod explicit sau implicit, în raţionamentele identificate la etapa c. sau/şi aspectele corecte prezente în acestea.

1.4.4.1 Acestea de obicei se prezintă sub forma a diferite aşteptări false a căror formă generală am dat-o anterior respectiv sub forma unor aşteptări (previziuni) corecte.


***
2. Pentru demararea procesului de Armonizare Psihică se recomandă ca cel puţin pentru început (până deprindem bine mersul acestui proces) să ne folosim de un caiet special în care să ne notăm fiecare etapă din cele patru aşa cum au fost descrise mai sus.

3. De asemenea, pentru început vom fi atenţi şi vom încerca să înţelegem în profunzime greşelile de raţionament specifice pentru şapte moduri fundamental greşite de gândire anume: orgoliul, mânia, frica, tristeţea, lenea, lăcomia şi desfrâul (specifice mentalului concret mai mult).

4. Cel puţin pentru început vom vedea că aceste raţionamente greşite nu vor putea fi surprinse spre a fi analizate chiar în momentul când se manifestă, datorită manifestării lor automate de care am vorbit.

5. Dar în momentul primilor paşi parcurşi în cadrul procesului de Armonizare Psihică este suficient dacă le analizăm (parcurgând cele patru etape) şi după ce s-au manifestat (la o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp de la producerea lor sau de la începerea manifestării lor).

6. Cu timpul, pe măsură ce progresăm în analiză şi învăţăm să fim tot timpul atenţi la semnalele transmise de supraconştient, perioada de la apariţia raţionamentelor greşite şi până la analiza şi înţelegerea greşelilor ce le caracterizează se va reduce considerabil, ajungând chiar până la câteva secunde (necesare pentru a percepe semnalul supraconştientului şi a identifica apoi rapid aşteptarea falsă ce caracterizează raţionamentul greşit ce vrea a se manifesta).

7. Această performanţă se atinge însă numai după un timp îndelungat de efectuare constantă a procesului de Armonizare Psihică individuală (cel puţin câteva luni).

8. Treptat vom ajunge să eliminăm total manifestarea acestor raţionamente greşite.

9. Vom fi capabili să identificăm din timp circumstanţele exterioare care de obicei declanşează diferite raţionamente greşite (orgolii, mânii, tristeţi, furii…) şi vom preveni astfel apariţia acestora prin purtarea şi dezvoltarea în psihic în aceste circumstanţe a unor raţionamente corecte specifice corespunzătoare.

10. Armonizarea Psihică individuală se poate manifesta sub două forme: una dinamică şi una statică.


11. Armonizarea Psihică Individuală – Statică - presupune ca din momentul când ne hotărâm să parcurgem procesul de Armonizare Psihică

11.1 (cu scopul de a ne corecta greşelile de raţionament pe care le avem în prezent (în subconştient - stabilite deja destul de bine acolo prin deasa lor repetare şi devenite astfel automatisme mentale greşite) şi de a identifica, menţine şi dezvolta raţionamentele corecte din propriul psihic);

11.2- să ne stabilim anumite momente în cursul zilei (în care avem timp să facem această muncă de analiză interioară) şi în aceste momente să ne propunem spre analiză de exemplu unul sau altul din raţionamentele greşite specifice mentalului concret (cum sunt de exemplu: orgoliul, mânia, frica, tristeţea, lenea, lăcomia şi desfrâul), mentalului existenţial filosofic (cum sunt diferitele credinţe şi dogme sau non-idealurile) sau mentalului intuitiv sau volitiv.

12. Recomandăm să se înceapă cu cele specifice mentalului concret.

13. Astfel ne propunem ca pentru o anumită perioadă de timp (să zicem de exemplu pentru şapte zile la rând) să studiem câte unul din cele şapte mari moduri greşite de gândire pomenite mai sus.

14. În fiecare zi în momentele de linişte când ne putem concentra asupra acestui proces de Armonizare Psihică vom studia câte unul din ele (să zicem în prima zi orgoliul, în a doua mânia etc.).

15. Vom nota pe caiet parcurgerea celor patru etape pomenite.

16. De exemplu notăm că la un moment dat din timpul zilei (sau mai demult) am simţit starea de mânie.

17. Conştientizăm că această stare e una de suferinţă specifică şi ne indică prezenţa în psihic a unui raţionament greşit .

18. Apoi notăm pe caiet (descriem) circumstanţele în care acea stare a apărut (de exemplu am primit o mustrare sau ni s-a stricat maşina, etc.).

19. După aceasta încercăm să ne aducem aminte şi să notăm pe caiet cum gândeam exact în acele momente, ce raţionamente susţineam atunci în psihic (de exemplu: “Idiotul dracului, el nu vede că şi el greşeşte!” sau “Fir-ar să fie, maşina asta tot timpul se strică!”).

20. Şi în sfârşit, în ultima etapă a analizei, pornind de la raţionamentele identificate la etapa trei încercăm să identificăm care este greşeala ce le caracterizează, care este aşteptarea falsă specifică ce le caracterizează.

21. De exemplu, în cazul mustrării, putem vedea ceea ce se ascunde în spatele a ce gândeam atunci - un raţionament implicit mai profund şi anume: “Ar trebui ca el să vadă întotdeauna când greşeşte!”.

22. Aceasta este o aşteptare falsă evidentă: din diferite motive (care ţin de anumite mecanisme psihice printre care şi cele specifice automatismelor mentale de care am vorbit sau copierii din instinct de turmă a unor comportamente sociale, sau din alte motive, putem greşi fără să realizăm că o facem.

23. A avea pretenţia ca întotdeauna să conştientizăm (noi sau ceilalţi) că greşim atunci când greşim este o pretenţie absurdă care nu se verifică în practică.

24. Conştientizând acestea, identificăm greşeala de raţionament şi o corectăm şi astfel şi starea de mânie vom vedea că nu va mai apare în circumstanţe similare - cu condiţia ca ulterior să repetăm demersul de conştientizare a raţionamentului greşit de cât mai multe ori pentru a se putea transforma în reflex (în automatism).

25. Vedem astfel că datorită mecanismelor specifice psihicului simpla conştientizare a unei greşeli de raţionament nu e suficientă.

26. Dacă dorim ca aceasta să fie distrusă de tot trebuie să repetăm această conştientizare de cât mai multe ori - după vreo 7 – 15 repetări noul raţionament (cel corect) începe să devină din ce în ce mai stabil, iar apoi, prin folosirea lui în circumstanţele care înainte declanşau modul greşit de gândire (mânia), el se întăreşte (dezvoltă) cu timpul din ce în ce mai mult până la a deveni reflex, automatism (a cărui manifestare de data aceasta ne este favorabilă însă).

27. În cazul cu maşina raţionamentul greşit este evident: maşina nu se strică tot timpul, ci doar din când în când…

28. Cu această Armonizare Psihică Statică e recomandabil să se înceapă deoarece o facem “la rece” (după un anumit timp de la manifestarea unui raţionament greşit) şi astfel ne putem detaşa mai uşor de el şi putem astfel a-l analiza mai obiectiv.

29. După ce vom asimila mai bine demersul procesului de Armonizare Psihică (cu etapele lui specifice) şi în plus după ce prin diferite tehnici mentale vom învăţa să ne detaşăm mai uşor de circumstanţe pentru a fi mai obiectivi faţă de ele, vom putea trece la a efectua Armonizarea Psihică Dinamică.


30. Armonizarea Psihică Individual - Dinamică - presupune să fim mai tot timpul într-o stare de alertă percepţie (cu conştientul în funcţiune), într-o stare de atenţie sporită, pentru a putea astfel identifica starea de suferinţă psihică transmisă de supraconştient în momentul când derulăm în psihic un raţionament greşit, imediat ce aceasta se manifestă.

31. Dacă reuşim să conştientizăm acest semnal exact în momentul când el apare (să zicem sub forma unei stări de mânie, şi/sau de tristeţe, şi/sau de orgoliu, şi/sau de frică etc.) atunci din acel moment începem să parcurgem cele patru etape descrise mai sus pentru a identifica prompt aşteptările false specifice ce se manifestă exact în acel moment în propriul psihic.

32. Cu cât reuşim mai repede acest lucru cu atât mai puţin vor sta în noi stările de suferinţă psihică specifice diferitelor aşteptări false.

33. Aceasta este Armonizarea Psihică Dinamică şi e necesar să ajungem la un moment dat să o putem parcurge pe tot parcursul zilei (cel puţin pentru o anumită perioadă de timp), până când vom reuşii să corectăm cele mai multe (şi mai distructive) raţionamente greşite pe care le avem deja înmagazinate în subconştient, înlocuindu-le cu raţionamente corecte şi întărindu-le pe acestea.

34. Exerciţiul de atenţie permanentă şi conştientă la semnalele supraconştientului pe care îl facem în această perioadă, prin repetarea lui va deveni un automatism, astfel că după efectuarea lui pentru o anumită perioadă de timp vom deveni mult mai receptivi la mesajele pe care ni le transmit aceste semnale şi astfel pe viitor vom fi mult mai promţi în iniţierea şi derularea acţiunii de eliminare a raţionamentelor greşite (de pe diferitele niveluri ale mentalului), care vor putea apare la un moment dat în psihicul propriu.

35. Se recomandă deci să se înceapă cu practicarea zilnică a procesului specific Armonizării Psihice Statice o anumită perioadă de timp (de câteva săptămâni).

36. Apoi se poate trece la Armonizarea Psihică Dinamică, care se efectuează zilnic pe tot parcursul zilei atunci când este cazul (când circumstanţele scot la iveală în noi diferite raţionamente greşite respectiv când dorim să întărim şi să dezvoltăm diferite raţionamente corecte care apar în diferite circumstanţe provocate sau nu în mod intenţionat de noi).

37. Această Armonizare Psihică Dinamică este recomandabil să se desfăşoare pe o perioadă de câteva luni, fără bineînţeles să renunţăm nici la Armonizarea Psihică statică în această perioadă.

38. După această perioadă se vor vedea rezultate durabile şi stabile, dacă a avut loc o practică intensă: nu ne vom mai mânia, nu vom mai fi orgolioşi, fricoşi, trişti, leneşi, nesinceri, nu vom mai cădea în capcana dogmelor sau a non – idealurilor (cel puţin nu la fel de uşor ca înainte de Armonizare).


39. Armonizarea Psihică individuală (cu cele două aspecte ale ei: statică şi dinamică) are trei niveluri mai importante:

39.1- în prima fază (pe primul nivel) analizăm raţionamentele greşite (şi le întărim pe cele corecte) specifice mentalului concret (cel puţin câteva luni bune);

39.2- în a doua fază (pe al doilea nivel) analizăm raţionamentele greşite specifice mentalului existenţial - filosofic (dogmatismele şi non – idealurile) şi respectiv le dezvoltăm pe cele corecte (Idealurile, Porţile etc.) specifice acestei componente mentale - iarăşi câteva luni.

39.3- în a treia fază analizăm raţionamentele greşite de la nivelul mentalului intuitiv, respectiv dezvoltăm prin înţelegere profundă raţionamentele corecte specifice acestui nivel.

40. Nu se recomandă sub nici un chip să se sară peste faze/etape.

41. Ele trebuie urmate exact în ordinea precizată mai sus şi nu într-o alta: dacă respectăm această ordine procesul de Armonizare Psihică va fi destul de uşor de parcurs, dacă nu o vom complica inutil.

42. Mai ales etapa trei, unde sunt necesare eforturi de concentrare destul de intensă nu este recomandabil a fi parcursă dacă celelalte două etape nu sunt parcurse temeinic.

43. De asemenea, această a treia etapă nu e recomandabil să fie abordată de către tinerii sub 21 de ani sau de persoanele cu diferite dezechilibre mentale.

44. Vă rugăm să luaţi în serios acest avertisment!"


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru