Cuprins carte - "Etica Armoniei"

Cuprins:

1. Introducere în filosofia sistemului
2. Cele şapte sisteme de bază ale fiinţei umane

3. Etica Armoniei

4. Etapele Adeizării Sistemelor

5. Adeizarea Psihică

6. Componente ale procesul de ARM-are

7. Sistemul psihic şi Doctorul psihicului

8. Legătura conştient – subconştient

9. Automatismele psihice

10. Legătura supraconştient – conştient

11. Ce înseamnă de fapt că un raţionament este greşit ?

12. Emoţiile ca semnale

13. Aşteptările false

14. Ataşamentul

15. Regretul

16. Speranţa

17. Ignorarea rezistenţelor

18. Obsesia şi adaptarea rapidă

19. Hotărârea şi indecizia

20. Studiu de caz: iubirea

21. Alte forme de deformare a raţionamentelor


22. Forma generală a aşteptărilor false

23. Gândirea liberă şi idealurile

24. Conştientizarea profundă a imposibilităţii de cunoaştere de esenţă a realităţii

25. A fi e a acţiona într-o direcţie


26. Cele două lumi

27. Armonizarea Psihică - aspecte de bază

28. Armonizarea Psihică şi Grupul


29. Activarea Conştientului

30. Cum se „trezeşte” conştientul (conştiinţa)?

31. Întărirea conştientului prin contemplare

32. Amintirea de conştient


33. Calmul şi mânia

34. Orgoliul, smerenia, iubirea

35. Tristeţea şi bucuria

36. Frica, prevederea şi curajul

37. Hărnicia şi lenea

38. Cumpătarea şi lăcomia

39. Sinceritatea şi desfrâul

40. Câteva precizări în legătură cu actul sexual


41. Raţionamentele greşite specifice credinţelor dogmatice P1

41. Raţionamentele greşite specifice credinţelor dogmatice P2


42. Îndemn la auto - observare şi auto-analiză zilnică


Carte pentru download:
http://www.scribd.com/doc/17605192/Etica-Armoniei-Radu-Lucian-Alexandru


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru