Aşteptările false


"1. Majoritatea raţionamentelor pe care le avem sunt în primul rând previziuni ale viitorului pe baza cărora acţionăm apoi.

2. Dacă aceste previziuni ale viitorului sunt greşite, adică dacă atunci când punem raţionamentul în aplicare nu obţinem ceea ce ne aşteptam să obţinem, înseamnă că acel raţionament este greşit: este caracterizat de o aşteptare falsă.

3. De exemplu un raţionament specific mâniei spune:

3.1- “Îl voi bate căci apoi mă voi simţi mai bine”.

3.2 Dacă îl punem în practică pe acesta vom vedem că am fost păcăliţi (nu ne simţim bine – suntem agitaţi, avem vătămări fizice în urma luptei, suntem îngrijoraţi de vătămările care le-am făcut celuilalt – dacă el sau alţii în locul lui se vor răzbuna? etc.).

4. Cauza oricărui raţionament greşit este ceea ce putem numi deci aşteptări false - ne aşteptăm să se întâmple lucruri care sunt imposibil să se întâmple, ca de exemplu:

4.1- ca toată lumea să ne facă pe plac;

4.2- ca să nu întâmpinăm rezistenţe în ceea ce facem;

4.3- ca anumite lucruri să nu se schimbe niciodată;

4.4- ca să se schimbe lucrurile a căror schimbare depinde doar de noi, fără însă ca noi să facem ceva în acest sens;

4.5- ca dacă ne revoltăm împotriva unor lucruri imposibil de schimbat acestea să se schimbe etc.

5. Putem vorbi astfel de diferite forme de manifestare a aşteptărilor false cum sunt: ataşamentul permanent, ignorarea rezistenţelor, revolta, obsesia, indecizia, regretul, speranţele neîntemeiate etc.

6. Toate sistemele care există sunt caracterizate de fenomenul mişcării ca o lege imuabilă şi absolut necesară menţinerii existenţei lor.

7. Toate lucrurile se schimbă pentru a se adapta continuu la noile circumstanţe care se creează neîncetat în cadrul Sistemului Sistemelor.

8. Cele care nu fac această schimbare, cele care nu se adaptează la timp sunt distruse, sunt oprite a se mai manifesta, deoarece deranjează armonia dinamică a Sistemului.

9. Totul se schimbă şi nu există nimic în universul creat (în afară de Întreg) de care cineva ar putea să se ataşeze."


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru