Armonizarea Psihică şi Grupul


"1. Studiul în grup a raţionamentelor greşite specifice diferitelor niveluri mentale nu poate înlocui studiul individual în nici un fel, ci este recomandabil a se efectua doar pentru a constitui un catalizator, un stimulent pentru acesta.

2. Pentru efectuarea acestui studiu trebuie îndeplinite nişte condiţii:

2.1- grupul să se înfiinţeze la iniţiativa unei persoane care are deja experienţă de cel puţin 6 luni în parcurgerea procesului de Armonizare Psihică individuală (Cercetătorii Înaintaţi au această calificare);

2.2- cel care înfiinţează grupul (la care pot participa oameni care au sau nu experienţă specifică procesului de Armonizare Psihică individuală) este şi conducătorul şi coordonatorul lui;

2.3- grupul nu este recomandabil (din raţiuni legate de eficienţa lui) să aibă mai mult de 7 – 8 membrii (şi în medie cam 5 – 6);

2.4- e recomandabil ca întâlnirile grupului să se ţină o dată pe săptămână într-o zi şi la o oră fixată dinainte;

2.5- în cadrul unei întâlniri este recomandabil să se abordeze un singur nivel mental şi în cadrul lui un raţionament greşit mai pregnant (respectiv să se dezvolte raţionamentele corecte corespunzătoare).

2.5.1 Se vor da de către fiecare din participanţi exemple concrete (luate din experienţa lor personală) de manifestare a acelui raţionament greşit (respectiv corect) şi aceste exemple vor fi analizate pe rând, aplicând cele patru etape ale Armonizării Psihice pentru fiecare exemplu în parte;

2.6- se va anunţa cu o săptămână înainte nivelul şi aspectul specific din cadrul lui, care vor fi analizate la întâlnirea următoare pentru ca participanţii să poată să facă fiecare studii individuale asupra lui (să-l abordeze prin Armonizare Psihică individuală);

2.7- pentru păstrarea eficienţei grupului coordonatorul (cel care îl înfiinţează) trebuie să-şi ia în serios munca de coordonare şi de conducere a Armonizării Psihice de Grup.

3. El are la dispoziţie pentru calmarea spiritelor, în cazul în care acestea “se încing” în discuţii sau deviază de la subiectul stabilit al întâlnirii, tehnica “pauzei de înflăcărare”.

4. Astfel, când va constata cele precizate mai înainte va da comanda “Pauză!/ Stop!/ Ajunge!/ Detaşare!/ Reamnitire! etc.” la auzul căreia participanţii vor trebui să rămână încremeniţi în poziţia în care îi surprinde comanda şi rămânând aşa să înceapă imediat să se autoanalizeze conştient, pentru a vedea dacă au deviat de la subiect sau dacă nu cumva chiar în acel moment se manifestă în ei un raţionament greşit specific unui nivel sau altul (semnele după care pot conştientiza acest lucru le-am mai precizat).

5. Exerciţiul “pauzei de înflăcărare” durează minim două - trei minute şi se încheie când coordonatorul dă comanda “Reluaţi!/ Continuaţi!/ Ajunge!/ Implicare! etc.”, fără ca după încheierea lui să se învinuiască unul sau altul dintre participanţi ca fiind responsabil pentru “pauză”.

6. Fiecare va ţine concluziile acestei scurte autoanalize pentru sine.

7. Comanda de activare a pauzei de înflăcărare se va da ori de câte ori se consideră necesar şi va fi executată de coordonator.

8. De asemenea, va fi numit un verificator al său care să dea comanda “Pauză!/ Stop! ...” dacă însuşi coordonatorul cade în capcanele menţionate mai sus.

9. Cum am mai menţionat, Armonizarea Psihică de Grup nu poate duce singură la înlăturarea cogniţiilor greşite din psihicul participanţilor, ci doar are rolul de a-i stimula şi de a exemplifica acestora cum să efectueze ei singuri procesul de Armonizare Psihică."


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru