Emoţiile ca semnale"1. Emoţiile (ceea ce se denumeşte îndeobşte prin emoţii), sunt deci de fapt doar stări, semnale transmise de supraconştient pentru a indica starea sistemului psihic al fiinţei umane la un moment dat.

2. Cum am mai precizat, ele sunt legate intim de raţionamente (ele sunt cauza declanşatoare a emoţiilor).

3. Atunci când menţinem în psihic raţionamente greşite, supraconştientul ne semnalizează imediat acest lucru printr-o stare de suferinţă psihică specifică, care apare sub forma a ceea ce îndeobşte se numesc:

3.1- emoţii negative cum sunt de exemplu: teama, groaza, mânia, furia, dezgustul, tristeţea, disperarea etc.;

3.2- sentimente negative (ura, antipatia, agresiunea, gelozia, invidia, dispreţul, remuşcarea, dezamăgirea etc.);

3.3- sau dispoziţii negative (de a fi prost dispus, pesimist, agresiv etc.).

4. Aceste emoţii, sentimente sau dispoziţii negative dispar numai dacă raţionamentul greşit (specific de exemplu mâniei, orgoliului, tristeţii, lenii, lăcomiei sau diferitelor credinţe dogmatice etc.) semnalizat de ele este corectat.

5. Când acest lucru începe să se realizeze, când începem un proces mai mult sau mai puţin conştient de înlocuire a raţionamentelor greşite cu unele corecte (şi/sau de întărire a celor corecte), supraconştientul ne semnalizează prompt acest lucru prin trimiterea semnalelor de refacere a armoniei (respectiv de întărire a ei), care vor dura atâta timp cât are loc acest proces de refacere (respectiv de dezvoltare) după care vor înceta.

6. Aceste semnale de refacere a armoniei psihice (respectiv de dezvoltare a ei) se manifestă sub forma a ceea ce îndeobşte se numesc:

6.1- emoţii pozitive (ca de exemplu bucuria, fericirea, extazul, surpriza, acceptarea, anticiparea etc.);

6.2- sau sentimente pozitive (ca de exemplu cele de recunoştinţă, optimism, de elan, de motivaţie etc.)


7. Atunci când armonia se menţine supraconştientul trimite semnalele de armonie care se manifestă sub forma unor:

7.1- dispoziţii de normalitate (de relaxare, de confort, de bine în general);

7.2- sau a unor sentimente durabile: iubire necondiţionată, simpatie cu toţi cei din jur, respect faţă de ei, etc.

8. Aşadar, emoţiile apar astfel ca fiind în mod evident condiţionate de tipurile de raţionamente corecte sau greşite pe care le avem la un moment dat, ele nefiind astfel decât semnale ale supraconştietului care ne indică tocmai acest lucru."


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru