"1. Metoda de întărire a manifestării conştientului specifică contemplării presupune ca pentru o anumită perioadă de timp (de la zece minute în sus) să adoptăm faţă de circumstanţele cu care intrăm în contact şi faţă de automatismele mentale (gânduri, raţionamente) declanşate automat de aceste circumstanţe, o atitudine de contemplare:

1.1- doar le privim fără comentarii, doar le privim cu atenţie, fără însă a dezvolta sau analiza nici un raţionament care apare în faţa conştientului.

2. Doar privim atenţi, fără să dezvoltăm nici un raţionament.

3. Atâta timp cât menţinem această atitudine de contemplare faţă de propriile noastre gânduri care se nasc în legătură cu diferite circumstanţe în mod automat, conştientizăm din ce în ce mai profund că noi nu suntem doar aceste gânduri, ci suntem şi o o instituţie psihică care le creează pe acestea.

4. Vom observa cum acestea vin şi pleacă, se apropie şi se depărtează de conştientul nostru şi dacă acesta nu le susţine pe nici una dintre ele (nu se identifică cu ele, nu le lasă să se manifeste automat) acestea nu se vor putea manifesta.

5. Atunci, în aceste momente când practicăm contemplarea (non-identificarea şi non-implicarea), propriilor gânduri conştientizăm că noi nu suntem doar aceste gânduri, că noi suntem şi creatorul lor:

5.1- conştientizăm rolul de creator şi coordonator al automatismelor mentale subconştiente pe care îl are conştientul.

6. Contemplarea o putem face aşezaţi fiind sau în mişcare.

7. Când o facem în mişcare fiind vom fi atenţi la fiecare mişcare pe care o facem - doar o vom contempla fără să o analizăm în vreun fel (doar conştientizăm mişcările).

8. Dacă mergem doar mergem, dacă stăm doar stăm, dacă mâncăm doar mâncăm – doar contemplăm aceste acţiuni fără a susţine sau dezvolta în psihicul nostru nici un automatism mental declanşat de aceste circumstanţe.

9. Datorită specificului exerciţiului, e necesar să fim precauţi cu practica lui: să nu îl facem când avem de efectuat operaţii mai complexe sau mai periculoase (când mergem cu maşina etc.), să nu îl facem în locuri cu grad crescut de pericol (pe stradă, etc).

10. Acest exerciţiu e menit pentru a mări capacitatea proprie de detaşare şi pentru a putea astfel mai uşor ulterior a împiedica pentru un timp manifestarea automată a vechilor automatisme - timp necesar pentru analiza conştientă critică, detaşată, atentă a lor.

11. Prin acest exerciţiu, conştientul este întărit fiind folosit într-o manieră specifică lui - privirea atentă a circumstanţelor cu care ne confruntăm şi detaşarea de ele pentru a le putea analiza obiectiv.

12. Dar conştientul mai are o funcţie care vine imediat (în mod natural), după cea precizată mai sus, anume aceea de analiză critică, discriminativă a acestor circumstanţe pe care acum (după detaşare) le poate analiza cât mai obiectiv.

13. Exerciţiul de contemplare are rolul lui specific şi limitat precizat mai sus şi trebuie luat ca atare.

14. Este recomandat a fi practicat zilnic în reprize de cel puţin zece minute (în circumstanţe prielnice), cel puţin pe perioada primelor luni de practică a Armonizării Psihice, pentru a se putea astfel întări cât mai mult capacitatea de detaşare conştientă necesară pentru parcurgerea acestui proces."


0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru